МАСКАЛЯМ БОЛЬШ НЯ ЎДАСЦА ПАКАРЫСТАЦЦА НАШЫМ НАРОДАМ

(ЛіпеньскіСойм 2015 г. Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі – БНФ іБеларускага Народнага Фронту “Адраджэньне”)

12ліпеня ў Менску адбыўся чарговы СоймКХП-БНФ і БНФ “Адраджэньне”. Соймзаслухаў выступ сп. Зянона Пазьняка,Старшыні Партыі і Фронту, – “Развагіна зададзеныя тэмы”. З дакладамівыступілі сп. Сяргей Папкоў, нам. старшыніПартыі і Фронту, і сп. Валеры Буйвал,сакратар Управы Партыі і Фронту.Выступоўцы прывялі прыклад крызісу ўГрэцыі ў параўнаньне з тым становішчам,якое набывае ўсё больш драматычныяформы ў Беларусі.

Унас яшчэ наперадзе абвал пасяродразбуранай эканомікі, зьнішчэньнябеларускага грамадзтва і яго нацыянальнайкультуры. Рэжым пакуль трымаецца назамежных крэдытах, ходзіць з працягнутайрукой па ўсіх канцах сьвету – а такойганьбы не было ніколі ў нашайнацыянальна-дзяржаўнай гісторыі.Навязаная, гвалтоўная арыентацыя наадсталую і тупіковую Расею, а таксамапрадыктаваная акупанцкай Масквойізаляцыя Беларусі ад цывілізаваныхкраін ёсьць асноўнымі прычынамі крызісуў Беларусі. Ёсьць толькі істотнаярозьніца паміж крызісам у Грэцыі і ўнашай краіне. Грэцыі дапамогуць, яебудуць ратаваць усёй Эўропай. А восьбеларускаму народу прыйдзецца ратаваццасамастойна. Наш народ ня будзе вяртаць(у асноўным раскрадзеныя рэжымнымізлачынцамі) крэдыты, выдадзеныякрэдыторамі на падтрымку антынароднага,нелегітымнага рэжыму.

Выступілітаксама сябры Сойму з розных рэгіёнаўкраіны. Яны ацанілі як пустую прапагандысцкуютэлебурбалку афіцыёзную інфармацыю абтым, што “масы беларускай моладзізапісваюцца ў казакі, маршыруюць падсьцягамі БРСМ і падтрымліваюцьпрамаскоўскую ўладу”. Такія зьявы ёсьцьу розных раёнах нашай краіны. Але гэтыязьявы маюць штучны і маргінальныхарактар. Маладыя людзі імкнуцца жыцьпаралельным жыцьцём, падалей ад рэжымнагамаразму. Патрыётам трэба разьвівацьасьветніцкую працу, каб моладзь атрымалаадэкватную нацыянальную і культурніцкуюарыентацыю, каб любіла, цаніла і бараніласваё, роднае.

Людзібачаць, як Беларусь напампоўваеццарасейскай ваеншчынай, як русіфікуеццаі падпарадкоўваецца Маскве наша армія,як рэжым спрабуе ачмурыць беларусаўмілітарысцкай прапагандай. У многіхлюдзей гэта выклікае трывогу за блізкуюбудучыню, за лёс сыноў. Многія беларусыразумеюць, што вядзецца падрыхтоўка данакіраваньня беларускіх вайскоўцаў навайну супраць Украіны.

Апошнімчасам у розных месцах па ўсёй Беларусіактывізаваліся рускамоўныя асобы з“данбаскім акцэнтам”, якія імпэтнарасказваюць пра “украінскую агрэсію”,як “укропы бамбяць гарады” і г.д. Вельмічаста гэтыя асобы паводзяць сябеагрэсіўна і нахабна, калі людзі наўпростзаяўляюць, што яны – засланыя сюды, кабпадманваць беларусаў. Адчуваецца, штогэтыя балбатуны дзейнічаюць не самысабой, а пад прыкрыцьцём Масквы імясцовага рэжыму. Але ў цэлым іхняябалбатня не знаходзіць водгуку ў нашыхлюдзей. Можна сьцьвярджаць, што запаўтара гады расейскай ваеннай агрэсіісупраць Украіны беларускае грамадзтвашмат што даведалася і шмат што пераацаніла.Так проста нас ня ўдасца падмануць іпакарыстацца нашым народам.

СябрыСойму распавялі таксама пра адносіныда аб’яўленых рэжымам выбараў. Людзіальбо ня хочуць нават размаўляць нагэтую тэму, бо яна мёртвая для іх. Альбозаяўляюць, што ня пойдуць туды. Грамадзтваўсё больш грунтоўна разумее, што выбараўпад дыктатурай не бывае і нічога імі невырашаецца. Мітусьня псэўдаапазыцыі іяе пэрсанажы выклікаюць у беларусаўсьмех і кпіны. Прырода гэтай “палітычнайзьявы” раскрылася ўжо даўно.

Соймабмеркаваў арганізацыйныя пытаньніпартыйнай працы.

Інфармацыйнаякамісія Кансэрватыўна-ХрысьціянскайПартыі – БНФ іБеларускага Народнага Фронту “Адраджэньне”

12ліпеня 2015 г.