ПАДЗЕІ І ІХ ЗНАЧЭНЬНЕ

(Выступна ліпеньскім 2015 г.Сойме КХП -- БНФ і БНФ "Адраджэньне")

Замесяц, які мінуў пасьля чэрвеньскагаСойму, адбыліся істотныя падзеі ў сьвеце,якія могуць уплываць на жыцьцё істановішча ў Беларусі.Найперш -- гэта працяг расейскай акупацыіі вайна на Украіне. Мы бачым, штоажыцьцяўляецца сцэнар гніючай язвы,створанай у Данбасе супольнайрасейска-эўрапейскай палітыкай.Становішча "ні міра ні вайны"найбольш небясьпечнае для Украіны.Масква спадзяецца, што ні эканамічна,ні псіхалагічна Украіна, як больш слабаядзяржава, ня вытрымае нагрузкі пэрманэнтнайвайны, і Крамлю ўдасца падрыхтавацьэканамічны і палітычны абвал Украіны,выклікаць непарадкі і палітычныяперамены ў карысьць Расеі. Тады падтрымкаЭўропы для Масквы будзе забясьпечана.Захад пачне супрацоўнічась з Расеяйдзеля міру і стабільнасьці ў гэтайчастцы Эўропы, няхай сабе і коштамУкраіны. Галоўнае для іх, каб канфліктспыніўся і можна б было пачаць мірныяадносіны. У гэтым, так бы мовячы, парадыгмаэўрапейскай палітыкі. Да гэтага ідзе здвух бакоў. Паблытаць такі сцэнар можатолькі ўкраінскі народ (ні генэралы, ніпрэзыдэнт, ні Вярхоўная Рада -- толькінарод). Народ Украіны нам, беларусам,перш за ўсё, трэба падтрымліваць ізмагацца разам зь ім.

Другаяпадзея -- гэта рэфэрэндум у Грэцыі. Грэкіадкінулі кабальныя прапановы Эўразьвязуі агалілі тым самым шкілет узаемадачыненьняўГрэцыі з Эўрапейскім Зьвязам. Тут вельмівымоўная ілюстрацыя да таго, чаму нельгаБеларусі, пры любой зьмене ўлады, уступацьу Эўразьвяз. Цяпер усё стала бачна наватдля тых, хто не хацеў таго бачыць, думаючылюбымі шляхамі адкарастацца ад Расеіі ўскочыць з агня ў полымя. Гэтым панікёраммы зноў можам сказаць: пакіньце ізабудзіце гэтыя рабскія, несамастойныядумкі. Забудзьце назаўсёды і вызваляйцесяад халопства, ад гэтага каланіяльнага думаньня куды вам ісьці– ў які лагер, на ўсход ці на захад!Продкі пераварочваюцца ў трунах! Беларусь павінна быць вольнай, моцнайі незалежнай краінай, адраджаць сябе іадзінства Ўсходная Эўропы ад Балтыкіда Чорнага мора. Такі наш шлях.

Эўразьвязня ёсьць вольным саюзам вольных краін.Па сваім характары ён блізкі да СССР ірэальна абмяжоўвае суверэнітэткраінаў-удзельнікаў гэтага саюзу. Уаснове Эўразьвязу эканамічныя інтарэсыадной моцнай краіны -- Нямеччыны, якаяштучна падтрымлівае вось Бэрлін-Парыж(мы якраз зьяўляемся сьведкамі дэфармацыівосі Бэрлін-Парыж-Масква, створанайпры Пуціне). Прытым немцы падтрымліваюцьПарыж не таму, што Францыя таксамаэканамічна магутная, а зыходзячы, першза ўсё, з палітычных меркаваньняў.Французы -- гэта вядомыя бузацёры,франдзёры і разбуральнікі ў Эўропе знеадэкватным уяўленьнем пра сваю веліч.Разумным немцам з такімі лепш дружыць,спакайней будзе. Тое мы і бачым.

Усепытаньні ў Эўразьвязе найпершабмяркоўваюць, прапаноўваюць і вырашаюць-- Бэрлін і Парыж, Мэркель і Оланд. Яны іў Маскву едуць раптоўна з Пуцінымдамаўляцца ад імя Эўразьвязу, і наконтлёсу Грэцыі яны ўдваіх спатыкаюцца, інакоонт Украіны. Польшча, Італія, Швэцыяі т. п. нават ня ведаюць, пра што яны тамдамаўляюцца. Тут рэальнае адлюстраваньнесілы і становішча ў Эўразьвязе. І галоўнае-- на гэтым будуецца, з гэтага зыходзіцьэканамічная палітыка ў дачыненьні даіншых удзельнікаў Уніі.

Новаўступіўшымкраінам выстаўляюцца патрабаваньні абперабудове іхняй эканомікі і гаспадаркіў дапасаваньні да Эўразьвязу. Рэальна-- чытай да эканомікі Нямеччыны і частковаФранцыі. Дзеля гэтага новым краінамдаюць вялікія шчодрыя крэдыты.

Разгледземстаноўчы варыянт. Дапусьцім, нейкайкраіне перабудова ўдалася. Жыцьцёпалепшылася, набудавалі дарог і мастоў,пайшлі замежныя інвэстыцыі, як грыбы,растуць банкі і супэрмаркеты, рэстараныі крамы. Жыхары едуць на замежныя курортыі г. д.

Толькіраптам мясцовыя пачынаюць заўважаць,што ўсе банкі -- з замежным капіталам(нямецкім ды французкім), што ўсегіпер-супер крамы -- замежныя (французкія),што рэсурсы апынуліся ў замежных лапах,нацыянальная індустрыя зьнікла (маўляў,учарашні дзень, састарэла), але на вуліцахкоціцца ўсё замежнае. Мясцоваму чалавекудобра, але нешта трывожна. Гэтае "трывожна"ёсьць неўсьвядомленае адчуваньнезалежнасьці, несамастойнасьці,абмежаванасьці рашэньняў і адсутнасьцівыхаду (якога пакуль што ніхто не шукае).Адбываецца пакрокавая страта суверэнітэту.

Усьледза банкамі і супермаркетамі ідуць іплывуць у краіну эўралібэральныяантыкаштоўнасьці, якія брусэльскіячыноўнікі патрабуюць (і ўрады абавязаныя)укараняць і насаджаць на нацыянальнайтэрыторыі. Гэта забарона сьмяротнагапакараньня для ўсіх відаў, маштабаў іўзроўняў злачынстваў, гэта вольныяаборты без абмежаваньняў, гэта свабодаі прапаганда ўсіх збачэнстваў івычварэнстваў гомасэксуалізму дыпрызнаньне іх за норму і г. д. -- цэлыланцуг маральнай дэградацыі чалавека.Усе зьмены, перамены аплочваюцца,супраціўленьне -- падкупляецца і г. д.

Свабодачалавека -- гэта ёсьць ідэалёгіяЭўразьвязу. Усе гэта прымаюць. Тут усепагаджаюцца. Тым часам свабода дрэні іўраўненьне зла з дабром ёсьць асаблівасьцютакой ідэалёгіі. У канцовым выпадкуасаблівае становіцца галоўным іграмадзтва, якое прыняло такую лявацкуюідэалёгію, будзе разбурана.

Напрыкладзе Грэцыі мы бачым іншы выпадак.Перабудова пад Эўразьвяз (пад немцаў)не атрымалася. Грэкам па патрабаваньнібрусэльскай бюракратыі прышлосязьнішчыць свае традыцыйныя промыслы івытворчасьці, сваю традыцыйную гаспадарку.А на новае яны не перайшлі, бо гэта няіхняе, непрывычнае, не сваё (ды-й«халявы» звалілася шмат). Велізарныякрэдыты, прызначаныя на ломку старойгрэцкай гаспадаркі, выклікалі велізарнуюкарупцыю і велізарную "халяву"(дармаўшчыну). Грэкі разбурылі, паводлеэўрапатрабаваньняў, усёсваё старое, але ня здолелі зрабіцьновае. І цяпер аказваецца, што нават дадрахмы вярнуцца адразу яны ня змогуць,бо калі пераходзілі на эўра, тадызьнішчылі ўсе машыны, што друкавалі івыраблялі драхму.

Нямецкіпалітычны абывацель вінаваціць ва ўсімгрэкаў, маўляў, халяўшчыкі, і самывінаватыя. Але крытэр тут вельмі просты.Да Эўразьвязу і да эўра грэкі жылінядрэнна, і хлеба ў немцаў не прасілі.А вось у Эўразьвязе ні немцам не ўдалосяаблапошыць грэкаў, ні грэкам за нямецкіякрэдыты не ўдалося падняцца. Словам,грэчаская трагедыя. Але для нас, беларусаў,гэта папераджальная карцінка ня йсьці,куды ня трэба.

Асабліваяпадзея, да якой сьвет адносіцца лёгкадумна,адбылася ў Амэрыцы 26 чэрвеня. ВярхоўныСуд ЗША легалізаваў аднаполае сужыцельствадэвіантаў у якасьці "гомасэксуальнагашлюбу". Сужыцельства збачэнцаў дзелянеадэкватных палавых дачыненьняў будзелічыцца законным інстытутам шлюбу зусімі сацыяльнымі выплатамі і адносінамі.

Які параза Ірляндыі, гэтая падзея ў ЗШАзьяўляецца знакавай у агульнай сістэмемаральнага ўпадку былой хрысьціянскайцывілізацыі. Падзеі ў ЗША звычайнаадгукаюцца ва ўсім сьвеце. Агрэсія іпашырэньне дэвіантаў, інтэграцыя іх уграмадзтва і ва ўладу ёсьць цывілізацыйнанебясьпечным працэсам, які рухаецца ўканцовым разьвіцьці ў бок біафашызму.

НаЗахадзе ў выніку дэзінфармацыі ілібэральнай прапаганды людзі не адчуваюцьнебясьпекі гэтай зьявы для грамадзтва,сям'і, дзяцей і асобы, паводзяць сябеінфантыльна і лёгкадумна, хаця дэвіантыадкрыта не хаваюць сваіх разбуральныхнамераў.

Длятаго, каб убачыць пачварнасьць і зразумецьсэнс зьявы (які ляжыць на паверхні),трэба, відаць, быць чалавекам УсходняйЭўропы. Гледзячы на тое, што адбываеццана Захадзе, ня выключана, што Беларусь(асабліва дэмакратычная Беларусь)сутыкнецца з імпартам брыдоты ў нашукраіну. Тут адных заканадаўчых рашэньняўі жорсткіх захадаў будзе недастаткова.Вычварэнцтва і легалізацыя дэвіанцтваёсьць часткай агрэсіўнай ідэалёгііўсіх левых рухаў, партыяў і арганізацыяў,часткай разбуральнай дактрыны супрацьхрысьціянскага сьвету. Таму з гэтайзьявай неабходна запачаткавацьантывычварэнцкае грамадзкае змаганьне,спачатку на лакальным, а потым наміжнародным узроўні.

Нядаўніяпадзеі ў Кіеве (парадгомасэксуалістаў), у Польшчы, украінах Эўразьвязу выразна ілюструюць,што ў ідэалягічнага гомасэксуалістаняма айчыны. На першым месцы ў іхгомасэксуальны інтэрас, які праяўляеццаяк інтэрас інтэрнацыянальны.

Першза ўсё па ўсім сьвеце павінна быцьзабаронена прапаганда, рэкляма іінфармармацыя гомасэксуалізма, педафіліі,парнаграфіі. Прапаганда такіх зьяваўёсьць грубым парушэньнем правоў чалавека(права на здаровы натуральны вобразжыцьця), павінна разглядацца як замахна прыроду чалавека, карацца па законуі прыроўнівацца да прапаганды фашызму,камунізму, вайны, расавай, нацыянальнайі палавой нянавісьці.

Прагэтую разбуральную зьяву ў апошні чася напісаў некалькі сваіх ацэначных іаналітычных тэкстаў (напрыклад, "СкрынкаПандоры", "Параза чалавецтва","Аборт" і іншыя. Апошні кароткітэкст на гэтую тэму "Краявід пераднізінай" як пасьляслоўе да тэмы"Параза чалавецтва" я прасіў бысяброў зачытаць тут на Сойме, кабпадсумаваць тэму.

Працягваеццапраца над Народнай Праграмай Беларусі.Зараз ідзе збор меркаваньняў і абмендумкамі. Мяркую, што будзе некальківарыянтаў гатовасьці тэксту. Важныммомантам гэтай працы Ценявога Кабінетулічу арганізацыю сэсіі восеньню гэтагагода. Пра цяжкасьці арганізацыі такогазбору (людзі на розных кантынентах) ятут не кажу. Яны вядомыя. Сяброў партыі,якія ўключыліся ў працу над НароднайПраграмай Беларусі, прасіў бы не спыняцца.Час вымагае такой працы.

ЖывеБеларусь!

12ліпеня 2015 г. Зянон Пазьняк

СтаршыняКХП -- БНФ

іБНФ "Адраджэньне"