“СЬПЕЛАЕ ПАРТНЭРСТВА” І КАМФОРТНЫЯ “ДЭМСМІ”

Цытуем“белрэдакцыю” Радыё Свабода:

“Паміжнашымі краінамі, і я мушу гэта канстатаваць,не існуе ніякіх нявырашаных праблем,нам заўсёды ўдавалася знайсьціўзаемапрымальнае рашэньне тых ці іншыхцяжкіх пытаньняў, якія ўзьнікалі. Тамусёньня мы можам сьмела казаць пра сьпелаепартнэрства, якое існуе паміж нашымідзяржавамі», — сказаў Уладзімер Макейу Кіеве пад час афіцыйнага адкрыцьцярэзыдэнцыі пасла і жылога комплексудля супрацоўнікаў Амбасады Беларусіва Ўкраіне”.

Крыніца:http://www.svaboda.org/a/27948044.html

Яквядома, да “сьпелага партнэрства”васальнага рэжыму Лукашэнкі-Макея &Coдаўно і грунтоўна далучыліся расейскіябамбавікі і зьнішчальнікі, штоадпрацоўваюць у беларускім небе (зусімнават ня крыючыся, падкрэсьленадэманстрацыйна) атакі і бамбардоўкі;эшалоны з расейскай ваеннай тэхнікай,што ня раз былі заўважаны на нашыхдарогах; расейскія генэралы, штокамандуюць беларускай арміяй; дрэсіраванаерусскоязычное камісарства, якоепрышчэплівае нашым вайскоўцам русіфікацыюі нянавісьць да Украіны. Да гэтага“сьпелага” яшчэ трэба дадаць легіёнывасальнага русіфікатарскага чынавенства,прапагандонаў і стукачоў-шаптуноў, якіягадзяць у галовы людзям хлусьнёй праУкраіну і любоўю да Масквы.

Пасьлягэтага рытарычнага пасажа неабходнаяшчэ зазначыць, што сапраўдная, прафэсійнаяжурналістыка пасьля такіх заяваўадыёзнага рэжымнага чыноўніка заняласяб элемэнтарнай аналітыкай. Сапраўдныясвабодаўцы ацанілі б ступень шчырасьцітакіх заяваў, распавялі б праўду празгаданае “сьпелае”, зрабілі б сваевысновы. Адным словам, дапамаглі б нашымлюдзям разабрацца ў тым, што адбываецца.Але гэта на РС было некалі, вельмі-вельмідаўно (маладое пакаленьне ўжо не памятаеі ня ведае, як тое было). Цяперака спэцыРС адпрацавалі камфортную лініюпаводзінаў. Замест аналітыкі – наборсказаў з цытатамі рэжымнага начальства,ніякіх камэнтароў – і ніякіх праблем.У якой-небудзь “Советской Белоруссии”або на БТ значна больш аналітыкі і можнапашукаць часам нават аб’ектыўнасьці.

Цяперашніх“белрэдактараў” РС можна зразумець,можна і паспачуваць ім. Паспрабуй тут“рыпнуцца”, пакрытыкаваць тав. Макеяза фальш. Дык жа скончыцца гарманічнаесуіснаваньне “белрэдакцыі” зантыбеларускім рэжымам. Вытураць зутульненькага памяшканьня ў цэнтрысталіцы, якое ахоўвае рэжымная ахоўка.Не дадуць піць якасную каву паміжсэaнсамісловаблуддзя. Няўжо такім каштоўнымкадрам у падпольле пераходзіць? Крамолаякая! А так усё спакойненька, усё ў рамкахпалітэсу (гэта нічога, што нацыянальнаякатастрофа).

Ісапраўды, трэба зразумець працоўных аддэмжурналістыкі.

СяргейКамароўскі