АНЭКДОТ ДНЯ: ГАЛАСУЙЦЕ ЗА “НАПАРСТАЧНІКА” З ПСЭЎДА-АПАЗЫЦЫІ!

Гэтымразам зноў павесялілі народ комікі зпсэўда-БНФ. Аказваецца, у іх ёсьць і свой“амэрыканец”. Ну, тады перамога надлукашызмам непазьбежная. Трэба толькі“на выбары” схадзіць і згуляць з рэжымаму напарсткі. Памятаеце гэтую крымінальніцкуюгульню часоў раньняга постсаўка?Памятаеце, хто там заўсёды выйграваў?Ну дык схадзіце “на выбары” і“прагаласуйце”. Комікі вынайшлі спосабэфэктыўнага змаганьня з рэжымам, яныабавязкава перайграюць яго. Пра гэта інапісана ў кур’ёзным паведамленьні адпалітнапарстачнікаў, ім не прывыкаць.Цытата:

Кандидатот БНФ Юрась Зянкович: Я имею амбициивозглавить Беларусь

Американскийюрист белорусского происхождения ЮрасьЗянкович живет и работает в США вот уже9 лет, но нахождение на другом континентене помешало ему выдвинуть свою кандидатурув депутаты белорусского парламента отпартии БНФ. Он заявляет, что играет свластью в наперстки, и что являетсялучшей кандидатурой на пост президентаБеларуси.

-Как вы собираетесь участвовать в выборахиздалека?

-Этот вопрос имел бы смысл, если бы вБеларуси были выборы. Их у нас нет и непредвидится в этом году.

Явоспринимаю «выборы» в "палату номершесть" как игру с белорусскимгосударством в наперстки. А потомуотношение мое будет соответствующим.В азартные игры я себе позволяю проигрыватьне более 100 долларов. Иногда мне удаетсядаже немного выиграть денег, но это причестной игре, например, в покер. А внаперстки выиграть невозможно.

(Канеццытаваньня)

Крыніца:http://www.belaruspartisan.org/politic/350684/

Увогулеў эміграцыі ўжо ведаюць гэтаганеадэкватнага балбатуна. Але калісур'ёзна, то выглядае, што псэўдаапазыцыяпрыкладае ўсе намаганьні для таго, кабканчаткова давесьці да абсурду ўсё:змаганьне, супраціў, нязгоду зантыбеларускім рэжымам. Прадстаўляючытакія ідыятычныя лёзунгі і ня меншідыятычныя фігуры, яны ўтвараюцьканчаткова мутную сытуацыю. Цьвярозыбеларус павінен махнуць на ўсё рукой іадвярнуцца ад грамадзкага жыцьця, дзеён з ласкі “дэмСМІ” проста ня бачыцьпсіхічна ураўнаважаных людзей, якія бказалі нейкія зьвязныя рэчы.

Такрабіла савецкае грамадзтва, цалкамадвярнуўшыся ад ушчэнт фальшывай пародыіна палітычныя працэсы і пакінуўшы КПССгніць самастойна. У сваім імпэце псэўдымабыць не заўважаюць, што яны становяццанеад’емнай часткай абсурднай карціны,што ад іх таксама канчаткова адварочваеццаграмадзтва. Яно б нічога, яны б нехваляваліся можа, але ў выніку ўсягогэтага ім (за непатрэбнасьцю) будзеспынена фінансаваньне з Масквы-Брусэлю.Як кажуць у народзе, “халява скончыцца”.Мясцовыя халяўныя комікі наладжваюцьмагчыма апошні свой парад з папяровыміцмокамі…

СяргейКамароўскі