БЛАЗЕН ЯК НОВЫ СТЭРЭАТЫП “БАРЦУНА ЗА ДЭМАКРАТЫЮ”

Такоераней было больш характэрна для расейскагапалітцырку. У маскоўскай традыцыі здаўнаіснуе традыцыя “чудить-рядить”, “чудитьбез баяна”, “отрываться на публике”.Жырыноўскі, напрыклад, на сваім блазенствезрабіў бліскучую паліткар’еру, у 1991годзе пад свае дэманстрацыйныя выбрыкінават набраў на выбарах 11 мільёнаўгаласоў па ўсёй РФ (!). Непатапляльны“шут гарохавы” існуе ўжо чвэрцьстагоддзя і не зьбіраецца на пэнсію. УРасеі гэта ўсё адпрацавана.

Поўныправал дэмагагічнай і пустой “выбарчайкампаніі”, цалкам праігнараванайбеларускім народам, вымусіў выступіцьнаперад “новаму авангарду” цыркавыхмайстроў.

Безумоўнаетворчае лідэрства ў сьпешна скалочанайцыркавой трупе належыць сп. Падголу (ународзе Фантамас). Тое, што з падачы“дэмСМІ” на працягу гадоў пампезнаназывалася “філёзафамідагэтуль не вылазіць з экрана Белсата,праявіла нешэраговы талент у лёгкіхжанрах. Цікава, “філёзаф” сам гэта ўсёпрыдумаў (форму танкіста, цэглу ў руках)альбо яму гэта падсунулі? Але тое няважна. Важней вось што: блазен махаецэглай з экрана БТ і адначасова(па-беларуску!) агучвае вельмі сур’ёзныятэзісы беларускага нацыянальнагаАдраджэньня, Народнага Фронту, нашыхлепшых мысьляроў. Задача зразумелая:усе гэтыя ідэі, інтэлектуальныяраспрацоўкі разам з беларускай мовайпавінны асацыявацца ў нашай публікі зідыятызмам, блазенствам і псіхічнымнездароўем. Прыдумана “з перчыкам”.

Яшчэадзін прэтэндэнт на пацешнаеапазыц-лідэрства – вядомы маладзён сп.Дашкевіч. Гэтага маладога чалавека напрацягу гадоў паслужлівыя “дэмСМІ”падавалі і падаюць як геройскага Гаўрошаі арганізатара нацыяналістычнай моладзі.Маладыя людзі прызнаюцца, што, пабыўшыпобач зь ім, перажывалі нядобрыя ўражаньніі або зусім уцякалі з палітычнага жыцьцяабо шукалі праўды ў іншым месцы.

Урамках новага сцэнару “Гаўрош” павіненстацца рамантычным узорам для юнацтваі старэйшых. Ён узяўся дэкламаваць вершыз-пад класічных помнікаў і вадзіць засабой па вуліцах купачку іншых прэтэндэнтаўу гаўрошы ды махаць нацыянальнымісьцягамі. Кур’ёзна назіраць, як гэтыбалаганчык самаахвярна абслугоўвае“дэмжурналістыка”. Рэпарцёрка з“белрэдакцыі” РС, як курыца, бегла засп. Дашкевічам і ягонай купачкай змікрафонам ды ўсё надзьмувала інадзьмувала слабую падзею.

Утой самы час “дэмжурналістыка” незаўважае сапраўдныя патрыятычныямерапрыемствы, сапраўдных дзеячаўнацыянальнага супраціву і адэкватныхносьбітаў беларушчыны. Журспэцы так іне паведамілі грамадзтву, напрыклад,пра вельмі яркае мерапрыемства –сьвяткаваньне патрыётамі 25 жніўня 25-хугодкаў аднаўленьня дзяржаўнайнезалежнасьці Беларусі, што адбылосяў сталіцы – сустрэчу з дэпутатаміНезалежнасьці, людзьмі гісторыі, якіяздабывалі нашу Незалежнасьць.

Прычынынаступныя. Там не было блазнаў. Былабеларуская, сьветлая атмасфэра. Ігалоўнае, што гэтае мерапрыемтсаварганізавала Народная партыя КХП-БНФ.Гэтак журспэцы робяць ужо даўно, службаіхняя вядомая.

Блазныі абслугоўваючы пэрсанал блазенства,мабыць, не здагадваюцца, што цяперашняявадэвільная містэрыя-буф – гэта прысудім. Вечна камікаваць на фоне нацыянальнайтрагедыі яны ня будуць.

Ініхто аб іх не пашкадуе. (Але нам усё жкрыху шкада, бо сп. Падгол – сапраўдныблазенскі талент. Зь ім можна было бздымаць цэлы тэлесэрыял…).

СяргейКамароўскі