ДЗЕНЬ БЕЛАРУСКАЙ ВАЙСКОВАЙ СЛАВЫ

Дарагіяземлякі, дарагія беларусы!

Віншуюўсіх зь Днём Беларускай вайсковай славы.Наша вялікая ахвярная, слаўная гісторыязаклікае нас быць і ганарыцца родам.Было шмат бітваў, у якіх наша войска інаш вялікі народ вырашалі лёс хрысьціянскайцывілізацыі і сваю будучыню. Нашы продкі,якія называліся даўней ліцьвінамі,надоўга абламалі рогі немцам падГрунвальдам, туркам пад Венай, маскоўцампад Воршай 8-га верасьня 1514 года, каліўтрая меншае войска Вялікага КнястваЛітоўскага пад кіраўніцтвам гэтманаАстрожскага разграміла маскоўскую 80тысячную арду, гнала маскоўцаў семкілёмэтраў і секла без упынку, пакульня высекла. Гэтая перамога надоўгаспыніла маскоўскія бандыцкія нападына нашу зямлю, а сама бітва па сваім вайсковым майстэрстве ўвайшла ў гісторыюўзорных вайсковых перамог і ў падручнікіпа ваеннай справе.

Такойбыла наша слаўная гісторыя ў далёкіячасы і такімі былі нашы высокародныя імоцныя продкі.

Роднуюдзяржаву разбурылі супольна тры імпэрыі,аб'яднаўшыся супраць нашай шляхецкайдэмакратыі -- гэта аўстрыйскі, прускі імаскоўскі хаўрус. Нашчадкі гэтых імпэрыяўі цяпер перашкаджаюць нашаму адраджэньню.Але яно дзеецца, крок за крокам, нягледзячына няспынны націск Масквыі здраду здраднікаў. І ніхто зь іх няведае, ніхто не спадзяецца, узброіўшысяда зубоў, што зброя ім гэтая ўжо неспатрэбіцца, што якраз у Беларусі яшчэраз (і апошні) знойдзеімпэрыя сабе магілу.

СЬВЯТКУЙМАНАШЫЯ НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ СЬВЯТЫ. ПАМЯТАЙМАПРА ВОРШУ.

СлаваБеларусі!

СлаваВялікаму Княству Літоўскаму!

Слававялікім перамогам!

Моцныму веры -- слава!


8верасьня 2018 г. Зянон ПАЗЬНЯК