ХАЙ ВЕЕ ВЕЦЕР, ЯКІ РАЗЬВІВАЕ СЬЦЯГ!

Мінуласто дзён пратэсту супраць кашчунстваі зьнявагі нацыянальнай памяці прагенацыд перад брамай правакацыйнагарэстараннага аб'екту "Поедем-поедим"у ахоўнай зоне Курапатаў.

Аб'ектыўна,гэтыя нешматлікія ўзбуджаныя пратэстоўцыратуюць годнасьць нацыі. І ня важна, штоіх мала. Важна, што яны ёсьць.

Дзякуючыпратэсту, шмат хто даведаўся, што робіццаі што адбываецца ля Курапатаў, зразумеліхто і чаму нішчыць нашу памяць, зьневажаебеларускі гонар і дух.

Тутпадобны прыклад, падобнагасацыяльна-маральнага ўзроўню і значэньня,як акупацыя краіны, калі абавязковамусіць быць супраціў агрэсіі. Калісупраціву няма, значыць краіна згаджаеццаз агрэсіяй і гвалтам супраць сябе, зьнявольніцтвам і рабствам, не заслугоўваена міжнародную падтрымку і статусакупаванай краіны.

УКурапатах, у сувязі з пабудовай кашчуннагааб'екту, вырашаецца пытаньне пакуль штоне пра свабоду і незалежнасьць краіныале пра памяць і гонар нацыі.

Іня мае фармальнага значэньня цяпер, хтостане на аборону годнасьці народа --забясьпечаныя грамадзяне,багацеі, эліта, інтэлектуалы,здаровая моладзь, ці беспрацоўныя людзі,пэнсіянеры ды беднякі. У нацыі нямалішніх людзей.

Хвалапратэстам супраць зьнявагі памяцінарода пра генацыд!

Наперадзевыпрабаваньні. Тут не званок гучыць,але моцны звон для ўсіх.

Пратэстможа працягвацца да перамогі, можанабыць новыя формы ў новых людзях, уновым колькасным вымярэньні. І тады зпавеваў уздымецца вецер, які зьмяце ўсюнавалач і зло.

СлаваАйчыне!

10верасень 2018 г. Зянон Пазьняк