ТРЭБА ЛІКВІДАВАЦЬ ПРЫЧЫНУ НАДЫХОДЗЯЧАЙ КАТАСТРОФЫ

Становішчаілюструе нам кожны дзень, што катастрафічнаясітуацыя ў Беларусі ствараеццамэтанакіравана і пасьлядоўна А.Лукашэнкам. Матывы яго дзеяньняў --паталагічнае жаданьне захаваць ўладу.Ягоная сьвядомасьць, сфармаваная ў СССРі каля КГБ. Расейскі вопыт СССР паказаў,што любое злачынства, нават зь мільёнаміахвяр, можна схаваць ад грамадзтва і адусяго сьвету, і ў якасьці праўды --зацьвердзіць хлусьню.

Прызнацьэпідэмію і пачаць змаганьне зь ёй -- гэтапа ўяўленьні Лукашэнкі-- наразіць сябе на абвінавачаньні і наадказнасьць за бясьсільле ў ліквідацыіэпідэміі, гэта значыць перанесьці выбарыі, магчыма, страціць кантроль надсістэмай. Лягчэй усё схаваць, ахвяраваўшысянекалькімі дзясяткамі ці сотнямі тысячбеларусаў, якіх ён ненавідзіць і ня можагэтую сваю нянавісьць схаваць (ды-й неімкнецца, зьневажае нават памяць памерлыхад эпідэміі, бо сам ён,маўляў, ад яе адмежаваўся, ён "ні прычым").

Перадгэтым я пісаў аб неабходнасьці ўзбуджэньнякрымінальнай справы і аб патрабаваньніарыштаваць Лукашэнку з прычынызлачыннасьці ягоных паводзін. Такоепатрабаваньне павінна быць, бо ёсьцьзлачынныя дзеяньні кіруючай асобы.

Іцяпер аб магчымасьцях (дакладней,аб умоўных магчымасьцях).

1. Масавы народнырадыкальны выступмалаверагодны. Тым большу пэрыяд эпідэміі. Гэта нават не тлумачым.Сітуацыя пад кантролем рэжыму і наватна самакантролі выканаўцаў. Аднакмагчымы рост пратэстных настрояў.

2. "Палацавага перавароту", змовы --ня будзе: тут вялікая рызыка і ў выпадкуняўдачы -- адказнасьць па існуючыхзаконах. Сістэма ўлады зацікаўлена самаў сабе.

3. Імпічмант праз "палату". Наваткалі б засядацелі "палаты" за тоеўзяліся, нічога не атрымалася б з прычынырасьцягнутага працэсу падрыхтоўкіімпічманту і магчымасьці яго спыніцьз боку ўзурпатара.

4. Рашэньне "палаты" аб звароцеда Генпракурора аб узбуджэньнікрымінальнай справы і аб арышце спраўцызлачынства. Гэтафармальна магчымы варыянт пры ўмовезгоды членаў "палаты", Генэральнайпракуратуры і МУС.

5. Самастойнае прыняцьце рашэньняГенпракурорам аб узбуджэньні крымінальнайсправы і аб арышце спраўцызлачынства і гарантыявыкананьня арышту з боку МУС. Тутфармальныя складанасьці,але рашэньне апраўдана,улічваючы сітуацыю і грамадзкуюнебясьпеку злачынных дзеяньняў.


Уцяперашніх абставінах (уабставінах эпідэміі) выдаленьнеЛукашэнкі ўмоўна магчыма толькі ўнутрысамой рэжымнай сістэмы. І толькі прыўмове грамадзкага ціскуна ўладны апарат дыктатуры. Выключныяабставіны агульнай віруснай небясьпекімогуць прывесьці да збою ў сістэме, каліяе тараніць пагрозамі і патрабаваньнямі.

Уграмадзтве існуе адэкватнае перакананьне,што рэжымная сістэма ўлады ня здольнаяні на што людзкае. Але,паўтараю, сітуацыя цяпер выключная, іграмадзкае патрабаваньне арышту спраўцызлачынства апраўданаеі неабходнае. Гэта мэтад барацьбы.

Грамадзянемогуць зьвяртацца ў «палату» іў Генпракуратуру абузбуджэньні крымінальнай справы супрацьА. Лукашэнкі па атыкуле 425 КрымінальнагаКодэксу Рэспублікі Беларусь.

Непрыняцьцерэжымнымі структурамі ніякіх захадаўу сувязі зь лістамі, іскамі і зваротаміграмадзян – гэта таксама вынік змаганьня,уліка якая будзе працаваць на будучынюі цяпершчыну.

Тутзазначу, што калі бачыць злачынныядзеяньні і не змагаццазаконнымі мэтадамі супраць такіхзлачынных дзеяньняў –гэта ў духу юрыспрудэнцыі будзе азначацьзгоду са злачынствам (інават садзеяньне злачынству).Калі нічога не рабіць, топасьля ня трэба плакацца,абурацца, лямантаваць, пішчэцьі т. п.

2красавік 2020 г. Зянон ПАЗЬНЯК