ДЭПУТАТЫ НЕЗАЛЕЖНАСЬЦІ ЗЬВЯРНУЛІСЯ Ў ЗАКАНАДАЎЧЫ ВОРГАН І Ў ГЕНПРАКУРАТУРУ АБ ПРЫЦЯГНЕНЬНІ ДА АДКАЗНАСЬЦІ А. Р. ЛУКАШЭНКІ ПА АРТ. 425 КРЫМІНАЛЬНАГА КОДЭКСУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

УБеларусі пачалася абвальная эпідэміякаранавірусу Covid-19, справакаванаянамеранымі дзеяньнямі А. Р. Лукашэнкі,накіраванымі на дэзінфармацыю грамадзтва.Вынікам гэтых намераных дзеяньняў інепрыняцьця неабходных захадаў супрацьэпідэміі стала страта здароўя і сьмерцьлюдзей, чакаюцца страты ў вялізныхмаштабах. Прысутнасьць А. Лукашэнкі ваўладзе стала крайне небясьпечнай длянасельніцтва і для ўсяго грамадзтваБеларусі

ДэпутатыНезалежнасьці (дэпутатыАпазыцыі БНФ у Вярхоўным Савеце 12-гаскліканьня) Зянон Пазьняк, ЮрыБеленькі, Сяргей Папкоў зьвярнуліся намінулым тыдні ў ГенэральнуюПракуратуру з просьбай прыняць мерыпракурорскага рэагаваньня ў сувязі саслужбовай бязьдзейнасьцю кіраўнікавыканаўчай улады Лукашэнкі АляксандраРыгоравіча ў прыняцьці рашэньняў пасупроцьдзеяньні эпідэміі і ўсувязі з дэзінфармацыяй насельніцтва,што выклікала цяжкія наступствы (Артыкул425 Крымінальнага кодэксу РэспублікіБеларусь).

Накіраваныліст у Палату прадстаўнікоў з прапановай разглядзець магчымасьць прыняцьцярашэнья аб звароце ў ГенэральнуюПракуратуру аб узбуджэньні крымінальнайсправы супраць кіраўніка выканаўчайулады Лукашэнкі Аляксандра Рыгоравіча ў сувязі са службовай бязьдзейнасьцюў прыняцьці рашэньняў па супроцьдзеяньніэпідэміі каранавіруса Covid-19 у РэспубліцыБеларусь і ў сувязі з дэзінфармацыяйграмадзтва аб небясьпецы эпідэміі, штопаўплывала на страту здароўя і сьмерцьлюдзей.


Увыніку неадэкватных і шкодных кіруючыхпаводзінаў А. Лукашэнкі Беларусьапынулася на парозе вялікай небясьпекідля жыцьця людзей, для эканамічнага ісацыяльнага існаваньня .

Усітуацыі, калі трэба ратаваць народ адстыхіі, рашаючае значэньне набываюцьсамаарганізацыя грамадзтва і найпершдзяржаўныя структуры ўлады, якая б янане існавала і якой бы яна ні была. Такаярэальнасьць пандэмічнай эпідэміі. Гэтымвыкліканы зварот Дэпутатаў Незалежнасьці.Выправіць правальную і нездаровуювалюнтарысцкую палітыку ў гэтай сітуацыімагла б сама сістэма рэжымнай улады.Пакуль яшчэ ёсьць такі шанс.


6красавік 2020 г. Зянон Пазьняк